PSICOTERÀPIA - Psicoanàlisi - Sistèmic - Pnl - EMDR

El terapeuta familiar i la coordinació de parentalitat

Ara el que importa és el fill

Hi havia una vegada …

Fa algun temps, segons ens expliquen els antropòlegs[i]  qui es casaven eren les famílies i ho feien per unir llinatges i herències.
Tenir fills era llavors una cosa natural i alhora el sentit últim del casament . Els fills eren necessaris com una continuació de la sang i de la propietat i el matrimoni era una institució de tanta rellevància  social i tan indissoluble que l’adulteri va arribar a ser el tema principal de la novel · la de tot el segle XIX . La literatura li agraeix l’adulteri alguns dels seus cims més alts, sense l’adulteri no ens commouríem amb Emma Bovary, Ana Ozores o Anna Karenina, així com també li devem al matrimoni patrimonial totes les pàgines de Jane Austen , aquella extraordinària observadora de les subtileses de l’escala social anglesa del segle XVIII.
Si la comparem amb aquella família, la família actual està desintegrada, o com es diu amb més propietat i menor rigidesa, hi ha donat lloc a noves formes de família. Romeu i Julieta han triomfat pòstumament sobre Montescos i Capuletos i la substitució de l’aliança de llinatges per l’amor va canviar el tauler en el qual es jugava l’ escacs matrimonial.

Ni herències, ni llinatges ni tampoc fills de la sang. L’adopció també engendra o concep i essent suficient només amb el desig d’estar-hi junts per fundar el compromís vincular, tant gais com lesbianes tenen el mateix dret a crear famílies que les parelles heterosexuals .

S’ha ensorrat la impertorbable distribució de papers entre homes i dones. El treball, l’economia i la guerra ja no són només per a ells i la cura de la llar i de la prole tampoc els pertoca només a elles. Apropant-nos al tema que ens ocupa és justament gràcies a l’ increment de reclamacions de custòdia  realitzades pels pares que ha fet la seva aparició aquest cas especial de la mediació que és la Coordinació de Parentalitat.

I finalment, el fill ha passat de ser l’ esperat futur hereu, posat en suspens a l’espera de la seva oportunitat a convertir-se en el desitjat personatge ideal que atorga sentit a la convivència de les parelles amants. O tampoc a les parelles , ja que el desig de descendència s’ha fet també individual, han aparegut les famílies monoparentals i amb les tècniques de reproducció assistida, els bancs d’espermatozoides i d’òvuls i els ventres de lloguer la indubtable filiació biològica ja no és l’única possible

Els psicòlegs en ​​general ens hem passat dècades parlant de la mamà i del papà.  Els psicoanalistes varem passem de considerar inicialment  la família com una projecció de l’ infant a parlar d’una banda dels apegos i de l’altra de la funció del pare i la funció de la mare. Ara volem parlar de parentalitat, també de la parentalitat conflictiva post – divorci, és a dir de la Coordinació de la Parentalitat.

Per tal de fer-ho apel · larem a la comparació entre les seves ambicions i camins i els del terapeuta familiar, ambdós una mena de cosins en el cada vegada més frondós arbre genealògic de la intervenció psicosocial.

Seguint Debra Carter Carter[ii] la Coordinació de Parentalitat persegueix :

Protegir-los a  tots del risc de maltractament físic . Vigilar que es compleixin els acords relatius a la custòdia . Arbitrar i si toca decidir sobre tota disputa sobre el fill. Educar els pares sobre l’ impacte en els seus fills tant de la separació com de l’hostilitat i el conflicte parental crònic. Entrenar-los també en maneres eficients de comunicació i en tècniques de resolució de conflictes i derivar-los a tots, pares o nens a psicoteràpies, avaluacions o programes educatius si el coordinador parental així ho considera.

La Coordinació de Parentalitat ajuda als pares separats a passar de la posició de romàntics companys íntims a la de companys parentals. Els ensenya a gestionar de manera més productiva les seves hostilitats i frustracions, a detectar la seva contribució al conflicte identificant els seus malestars no resolts, aquells que ara interfereixen amb el compliment dels acords. D’aquesta manera assegura que el nen tingui accés suficient als dos pares, per tal de mantenir i incrementar la seguretat dels seus apegos.

La Coordinació de Parentalitat incrementa la probabilitat de que els nens conservin ambdós progenitors actius en la seva vida. Redueix les seves ansietats al disminuir el conflicte conjugal i crea l’oportunitat d’una atmosfera més relaxada a la llar tenint els pares més oportunitats per demostrar seguretat, estabilitat i confiança. Els ajuda a ser més eficients a l’hora d’expressar les seves necessitats i desitjos i redueix les conseqüències dels llaços crònics de lleialtat amb el que la seva autoestima i autconfiança s’incrementen, disminuint el risc de relacions difícils en el futur .

A més de beneficiar pares i nens, la Coordinació de Parentalitat beneficia els jutjats, als que alleuja de la interminable càrrega de recursos i contrarecursos per custòdies, també als advocats, als quals proporciona una canalització d’aquells clients atrapats en un joc querellant sense fi i finalment a la societat, de la qual es converteix en la gelosa protectora dels seus nens, reduint-los el risc de ser víctimes de negligència i descobrint precoçment problemes que si romanen indetectats poden conduir a greus patologies individuals o familiars. És possible que a llarg termini les dues avantatges més importants de la Coordinació de Parentalitat (i sempre seguint el text de Debra Carter) siguin la de disminuir el risc que els nens es vegin més tard implicats en el sistema legal juvenil i la de ajudar a dissipar el mite que tots els nens seran indefectiblement perjudicats pel divorci dels seus pares.

Tornem al nostre punt de partida, la comparació entre la Coordinació de Parentalitat i la teràpia de famílies. Qualsevol professional amb abundant experiència en tractament de famílies es sentirà immediatament identificat amb molts d’aquests objectius, al mateix temps que es durà les mans al cap aclaparat per la suma de tots ells.

Els terapeutes de família solem aparentar ser més modestos en les nostres aspiracions enfront d’una família. Segurament ho som, però encara que només ho aparentéssim  en tot cas allò típic nostre és la posició down, i si  bé amb humor i mà esquerra portem a la dinàmica familiar a ballar al so de la música que millor ens soni, sempre ho farem respectant al cor i a cada instrument, replegant veles quan la menor nota desafinada ens informe que algun instrument es rebel · la contra la nostra partitura o la nostra batuta. Adorem els canvis,  competim però amb el més sagaç psicoanalista en la desconfiança amb què els acollim, temorosos que els nostres pacients només hagin après a canviar per complaure’ns, especialment si estem treballant en algun context coercitiu, com l’assistència a famílies violentes o maltractadores .

Els terapeutes de família creiem que la tortuga gairebé sempre li guanyarà a Aquil · les, que si volem que la nostra família viatge a París convé dir-los que comprin bitllets per a Montreal i que si una mare ens demana que el seu fill deixi d’explicar mentides i no la podem convèncer de que li deixi de fer preguntes … doncs li direm que fins i tot li’n faci més, i més absurdes. Pensem que el moviment gairebé mai és acció i en general confiem molt més en la nostra mà esquerra que a la dreta. Però hem de reconèixer que la nostra acció és limitada, que moltes vegades produïm canvis només visibles per a nosaltres, que la nostra creativitat a l’hora de prescriure paradoxes, reenquadrar missatges , contratriangular Bermudes i generar nous relats masses vegades no transformen els bucles en virtuosos ni protegeixen els membres de la família de reincidències maltractadores.

Vista des del terapeuta de parelles i famílies, la Coordinació de Parentalitat ens sembla d’entrada una empresa excessivament ambiciosa, els seus objectius ens farien posar les dents llargues si els veiéssim realistament possibles, de manera particular amb clients que ja han realitzat un intens entrenament en el litigi legal, arena en la qual han sofisticat els seus ja altes capacitats en el conflicte conjugal.

Però amb seguretat estem cometent un error, que es deriva d’una interpretació esbiaixada del que és la Coordinació de Parentalitat i sobretot del que no és .

La Coordinació de Parentalitat no és teràpia, encara que ocasionalment els seus efectes siguin clínicament benèfics. No persegueix canvis estructurals, es conforma amb que es compleixin els acords de la custòdia. La Coordinació de Parentalitat està molt més a prop de la mediació i fins i tot de l’educació que de la teràpia. Un repàs de la llista d’objectius de Debra Carter llança un important predomini de verbs com “educar” , “ensenyar” , “modelar” , “entrenar” ,  “intervenir” , “arbitrar” , “decidir” i moltes menys al · lusions a “identificar emocions” o “reduir el conflicte” o similar.

L’error que arrisquem cometre els terapeutes de família quan ens disposem a fer Coordinació de Parentalitat és pretendre utilitzar instruments que coneixem molt bé però que ens estan vedats per principi. En les trobades amb els pares hi veurem sens dubte múltiples ocasions per intervenir-hi fent el que sabem fer…  ens n’ haurem d’abstenir però i si ho considerem necessari realitzar la derivació pertinent al terapeuta o centre de teràpia que considerem oportú.

La Coordinació de Parentalitat deixa anar un potent toc d’alerta a la consciència de la responsabilitat davant la societat que assumeixen els pares sobre el benestar, el desenvolupament i la salut mental dels fills, està feta per recordar als adults que tenir fills és una cosa molt seriosa, encara que el millor sigui exercir-la amb humor. Nascuda per alleujar jutges de família i amb l’objectiu de posar un ordre equànime entre mares i pares a l’hora d’administrar custòdies estava cridada per la seva pròpia evolució a esdevenir un censor tutelar de parelles en què la seva conjugalitat conflictiva estava posant en perill la seva paternitat benèfica. Si fins ara ser bons pares era una qüestió entre vocacional i d’imatge social, ara s’ha convertit a més a més en un deure envers els fills i envers la societat. Amb tota seguretat la Coordinació de Parentalitat no és una feina gratificant. Matthew Sullivan[iii]  la qualifica de “descoratjadora”, emprendre-la ens posa davant de situacions de conflictes greus entre parelles mal o gens separades, front a les quals ens hem d’ identificar professionalment amb el suprem interès del nen a tenir protegits seu desenvolupament vincular i la seva curiositat davant del món. En fi, que ens convertim en agents de pau, en paraules de Hayes[iv] acabem actuant un paper “more of a street cop than a detective”  en contra dels nostres instints terapèutics que ens en portarien segurament a preferir el de detectiu.[i]  Les Noves famílies (Octubre 2012).  Edició: Ajuntament de Barcelona. Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports – Direcció Dona i Drets Civils.

[ii]  Carter, D. ( 2011 ): ParentingCoordination : A Practical Guide for Family Law Professionals. New York: Springer Publishing Company.

[iii]  Parenting Coordination:  Coming of age?  Family Court Review , vol 51 n º 1, January 2013 , pp56 – 62.

[iv] Hayes, S (2010) “More of a street cop than a detective”: an analysis of the roles and functions of parenting coordination in North Carolina. Family Court Review, 48 698-709.

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

*